5 รายจ่ายที่เราจำเป็นต้องรู้ก่อนจะสร้างบ้าน

            เชื่อว่าหลาย ๆ คนนั้นสนใจจะที่จะมีบ้านอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นหนึ่งในความฝันของใครหลาย ๆ คนซึ่งการ สร้างบ้านสวย แต่ละทีนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูงด้วยเช่นกันดังนั้นสำหรับใครที่ต้องการจะ สร้างบ้านสวย นั้นนอกจากมีเงินแล้วก็มีหลากหลายเรื่องที่ควรรู้ไว้นะครับ แต่ในบทความนี้เราจะมาพูถึงรายจ่ายที่เราจะต้องใช้ในการสร้างบ้านกันดีกว่านะครับ

ค่าออกแบบบ้าน

            หากว่าท่านที่ประสงค์จะสร้างบ้านขรากบริษัทรับสร้างบ้าน แต่ไม่ต้องการที่จะเลือกใช้บริการการออกแบบจากบริษัทรับสร้างบ้านนั้น ก็อาจจะเลือกใช้บริการช่างรับออกแบบานจากที่อื่นก็ได้ ส่วนราคาในค่าแบบนั้นก็ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่ที่ช่างแต่ละคนนั้นจะเลือกคิดค่าบริการนะครับ

ค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำและไฟ

            หลักจากที่เราเดินเอกสารเสร็จแล้ว แบบ้านผ่านการตรวจแล้วขั้นตอนถัดไปนั้นคือการขอน้ำไฟและบ้านเลขที่ ซึ่งในส่วนนี้จะเสียค่าการติดตั้งมิเตอร์ด้วยเช่นกัน ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นไม่แพงมากนะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน

สร้างบ้านสวย

ค่าบริการบริษัทรับสร้างบ้าน / ช่างรับเหมา

            ไม่วาเราจะเลือกใช้บริการแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา หรือ บริษัทรับสร้างบ้านเองก็ย่อมมีค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน โดยจะถูกหรือแพงนั้นขึ้นอยู่กับแต่ที่นะครับ แต่ส่วนมากก็จะแพงอยู่แล้ว เพราะเราสร้างบ้านนะครับ ซึ่งรายจ่ายนี้ส่วนมากจะเป็นการบางจ่ายจนกว่าบ้านจะเสร็จนะครับ

ค่าทำความสะอาด

            ในส่วนยิบย่อยระหว่างขั้นตอนการสร้างเราไม่นับนะครับ เราจะมานับในช่วงที่บ้านเสร็จแล้วเลยเราก็จะได้เจอกับค่าทำความสะอาดบ้านเลย โดยราคานั้นก็ขึ้นอยู่กับการคุยและตกลงราคากันเองแต่ส่วนมากราคาจะไม่แพงอย่างแน่นอน

ค่าเฟอร์นิเจอร์

            บ้านที่ดีไม่มีเฟอร์นิเจอร์คงไม่ได้ และนี้เป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านอีกอย่างที่มีราคาสูงด้วยเช่นกัน ดังนั้นควรเลือกดูราคาไว้ก่อนเลยนะครับ

                จริง ๆ ยังมีรายจ่ายในส่วนค่าซ่อมแซมบ้าน และ การตกแต่งเพิ่มเติมอีกนะครับ แต่เราไม่ขอยกเพิ่มเติมมานะครับ เอาแค่ยอดใหญ่ ๆ ก็พอซึ่งแค่นี้ก็มากพอระดับหนึ่งด้วยด้วยเช่นกัน ดังนั้นใครที่จะสร้างบ้านเงินทุนเองก็สำคัญมากเลยนะครับ