สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของการนำเข้าสิ่งของในประเทศอินโดนีเซียและอเมริกา

ในสถานการณ์โควิด19 แบบนี้ อะไรๆ ก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์หมด ไม่เว้นแม้กระทั่งการนำเข้าสินค้าในประเทศต่างๆ ด้วย ซึ่งบทความนี้เรามีข้อแนะนำสำหรับการนำเข้าสินค้ามาฝาก โดยจะเป็นเรื่องของทางฝั่งอินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกานั่นเอง แต่ข้อแนะนำสำหรับการนำเข้าสินค้าทั้งสองประเทศนี้จะมีอะไรบ้าง ต้องตามมาดูกันเลย

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของการนำเข้าสิ่งของในประเทศอินโดนีเซีย

  • สิ่งที่ต้องระบุรายละเอียดของชิปเมนท์ให้ครบถ้วนก่อนจัดส่ง คือ หนังสือ ผู้ส่งต้องระบุรายละเอียดของหนังสือให้ครบถ้วนว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไร จำนวนกี่เล่ม เช่น Microsoft Tutorial Books 10 pieces เป็นต้น ถ้าระบุเพียง Book หรือ Magazine อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเคลียร์ของเข้าประเทศอินโดนีเซีย
  • สิ่งที่ต้องระบุรายละเอียดของชิปเมนท์ให้ครบถ้วนก่อนจัดส่ง คือ ยารักษาโรค ผู้ส่งต้องระบุว่ายารักษาโรคที่ส่งเข้าไปในอินโดนีเซียนั้นเป็นยาอะไร แก้อาการอะไร เช่น Panadol 5 pcs, Salipax 2 pcs และต้องบอกด้วยว่าสำหรับแก้อาการปวดหัว แก้ท้องเสีย สำหรับใช้ส่วนตัว เป็นต้น
  • สิ่งที่ต้องระบุรายละเอียดของชิปเมนท์ให้ครบถ้วนก่อนจัดส่ง คือ สิ่งทอ ในที่นี้หมายถึงผ้าที่ยังไม่ได้ตัด ผู้ส่งต้องระบุว่าผ้าผืนนี้มีหน้ากว้างกี่หลาหรือกี่เมตร ความยาวเท่าไร ยกเว้นตัวอย่างผ้า หรือตัวอย่างสี ที่มักจะมาในรูปแบบเศษผ้าบนกระดาษ

 สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของการนำเข้าสิ่งของในประเทศอินโดนีเซียและอเมริกา

สิ่งที่ต้องระบุรายละเอียดของชิปเมนท์ให้ครบถ้วนก่อนจัดส่ง คือ เครื่องสำอาง สารเติมเต็มประเภทฉีดเข้าร่างกาย เช่น โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ กลูต้า ฯลฯ หรือผลิตภัณฑ์วิตามินที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด แคปซูลหรือซองผง โดยผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้ ผู้ส่งต้องแนบเอกสารใบอนุญาตนำเข้าที่รับรองจากศุลกากรสหรัฐฯ (U.S. Customs and Border Protection –  US-CBP) โดยแนบสำเนาไปกับ Waybill และ Invoice ก่อนส่งออกทุกครั้ง หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถส่งออกได้ และหากผู้นำเข้าที่สหรัฐอเมริกาเป็นในนามบุคคล จะไม่สามารถนำเข้าได้ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตการส่งออกและนำเข้าเป็นดุลพินิจของศุลกากรในแต่ละประเทศเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประเทศอื่นๆ ยังไม่มีการกำหนดมาตรการออกมา ฉะนั้น คุณสามารถใช้บริการชิปปิ้งจีน ราคาถูกได้ตามสบาย ซึ่งชิปปิ้งจีน ราคาถูกเหล่านี้ส่วนใหญ่จะนำเข้าสินค้าได้ทุกรูปแบบไม่จำเพาะเจาะจงแค่สินค้าใดสินค้าหนึ่ง ที่สำคัญ ชิปปิ้งจีน ราคาถูกยังมีราคาที่ถูกสมชื่อ แถมยังจัดส่งได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย